Competentie: Visie

Competentiecluster: Analyseren en Bedenken


Visie

Omschrijving
Afstand nemen van de dagelijkse praktijk. Zich concentreren op hoofdlijnen en lange termijn beleid.

Gedragsindicatoren
Toetsvragen
Ontwikkeltips