Competentie: Conceptueel vermogen

Competentiecluster: Analyseren en Bedenken


Conceptueel vermogen

Omschrijving
Formuleren van denkbeelden, ideeën of concepten op basis van complexe informatie en het opbouwen van denkkaders of modellen.

Gedragsindicatoren
Toetsvragen
Ontwikkeltips