Competentie: Analytisch vermogen

Competentiecluster: Analyseren en Bedenken


Analytisch vermogen

Omschrijving
Ontleden van situaties of een hoeveelheid informatie in hoofd- en bijzaken. Zien van onderlinge verbanden en doordringen tot de kern.

Gedragsindicatoren
Toetsvragen
Ontwikkeltips