Competentie: Leervermogen

Competentiecluster: Analyseren en Bedenken


Leervermogen

Omschrijving
In staat zijn nieuwe kennis en informatie op te nemen en toe te passen.

Gedragsindicatoren
Toetsvragen
Ontwikkeltips