Competentie: Integriteit

Competentiecluster: Persoonlijke effectiviteit


Integriteit

Omschrijving
Handelen naar eer en geweten, in overeenstemming met geldende waarden, normen en regels. Daarop aanspreekbaar zijn en anderen hierop aanspreken.

Gedragsindicatoren
Toetsvragen
Ontwikkeltips