Competentie: Kostenbewust handelen

Competentiecluster: Realiseren en Evalueren


Kostenbewust handelen

Omschrijving
Zich bewust zijn van de financiële gevolgen van het eigen handelen en van de waarde van middelen.

Gedragsindicatoren
Toetsvragen
Ontwikkeltips