Competentie: Inlevingsvermogen

Competentiecluster: Communiceren en Beïnvloeden


Inlevingsvermogen

Omschrijving
Waarnemen van en reageren op gevoelens en behoeften van anderen.

Gedragsindicatoren
Toetsvragen
Ontwikkeltips