Competentie: Zelfreflectie

Competentiecluster: Persoonlijke effectiviteit


Zelfreflectie

Omschrijving
Laten blijken het eigen gedrag, de eigen standpunten of methoden kritisch te evalueren en open te staan voor evaluatie door anderen. Toont te leren van deze evaluaties door wijziging van gedrag, standpunten of methoden.

Gedragsindicatoren
Toetsvragen
Ontwikkeltips