Competentie: Voortgang bewaken

Competentiecluster: Realiseren en Evalueren


Voortgang bewaken

Omschrijving
Acties uitvoeren om de voortgang van activiteiten of taken te bewaken en te controleren.

Gedragsindicatoren
Toetsvragen
Ontwikkeltips