Competentie: Mondelinge communicatie

Competentiecluster: Communiceren en Beïnvloeden


Mondelinge communicatie

Omschrijving
Ideeën en informatie in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk maken en nagaan of de boodschap begrepen is.

Gedragsindicatoren
Toetsvragen
Ontwikkeltips