Competentie: Presenteren

Competentiecluster: Communiceren en Beïnvloeden


Presenteren

Omschrijving
Ideeën en informatie op heldere wijze presenteren, rekening houdend met de doelgroep.

Gedragsindicatoren
Toetsvragen
Ontwikkeltips