Competentie: Onderhandelen

Competentiecluster: Communiceren en Beïnvloeden


Onderhandelen

Omschrijving
Belangen behartigen van de eigen afdeling of organisatie, zodanig dat met behoud van wederzijds respect gunstige resultaten worden behaald.

Gedragsindicatoren
Toetsvragen
Ontwikkeltips