Competentie: Overtuigingskracht

Competentiecluster: Communiceren en Beïnvloeden


Overtuigingskracht

Omschrijving
Er in slagen anderen te winnen voor ideeën en plannen.

Gedragsindicatoren
Toetsvragen
Ontwikkeltips