Competentie: Samenwerken

Competentiecluster: Communiceren en Beïnvloeden


Samenwerken

Omschrijving
Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat met andere personen of groepen, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is.

Gedragsindicatoren
Toetsvragen
Ontwikkeltips