Competentie: Sturen op resultaat

Competentiecluster: Sturen en Begeleiden


Sturen op resultaat

Omschrijving
Richting en sturing geven aan medewerkers of een projectgroep om doelstellingen en resultaten te realiseren.

Gedragsindicatoren
Toetsvragen
Ontwikkeltips