Competentie: Verbindend leiderschap

Competentiecluster: Sturen en Begeleiden


Verbindend leiderschap

Omschrijving
Synergie aanbrengen in een groep medewerkers, onderlinge betrokkenheid stimuleren en medewerkers motiveren tot doeltreffende samenwerkingsverbanden.

Gedragsindicatoren
Toetsvragen
Ontwikkeltips