Competentie: Coachen

Competentiecluster: Sturen en Begeleiden


Coachen

Omschrijving
Medewerkers of studenten begeleiden en stimuleren om hun persoonlijke en professionele kwaliteiten optimaal in te zetten en hun talent verder te ontwikkelen ten behoeve van hun loopbaan.

Gedragsindicatoren
Toetsvragen
Ontwikkeltips