Competentie: Delegeren

Competentiecluster: Sturen en Begeleiden


Delegeren

Omschrijving
Eigen taken en beslissingsbevoegdheden op een duidelijke wijze toedelen aan de juiste medewerkers en toezien op uitvoering en resultaten.

Gedragsindicatoren
Toetsvragen
Ontwikkeltips