Competentie: Besluitvaardigheid

Competentiecluster: Sturen en Begeleiden


Besluitvaardigheid

Omschrijving
Beslissingen nemen door middel van het nemen van acties of het zich vastleggen door het uitspreken van een mening.

Gedragsindicatoren
Toetsvragen
Ontwikkeltips