Competentie: Klantbetrokkenheid

Competentiecluster: Realiseren en Evalueren


Klantbetrokkenheid

Omschrijving
Wensen en behoeften van klanten herkennen en hiervan blijk geven in het handelen.

Gedragsindicatoren
Toetsvragen
Ontwikkeltips