Competentie: Organisatiesensitiviteit

Competentiecluster: Communiceren en Beïnvloeden


Organisatiesensitiviteit

Omschrijving
Onderkennen van de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de eigen organisatie en daarnaar handelen.

Gedragsindicatoren
Toetsvragen
Ontwikkeltips