Competentie: Initiatief

Competentiecluster: Realiseren en Evalueren


Initiatief

Omschrijving
Signaleren van problemen en kansen en er uit zichzelf naar handelen.

Gedragsindicatoren
Toetsvragen
Ontwikkeltips