Competentie: Resultaatgerichtheid

Competentiecluster: Realiseren en Evalueren


Resultaatgerichtheid

Omschrijving
Gericht zijn op het realiseren van doelstellingen en kwalitatieve en kwantitatieve resultaten.

Gedragsindicatoren
Toetsvragen
Ontwikkeltips