Competentie: Flexibel handelen

Competentiecluster: Persoonlijke effectiviteit


Flexibel handelen

Omschrijving
Zich aanpassen aan en inspelen op verschillende personen en op veranderende/wisselende omstandigheden.

Gedragsindicatoren
Toetsvragen
Ontwikkeltips