Competentie: Ondernemerschap

Competentiecluster: Realiseren en Evalueren


Ondernemerschap

Omschrijving
Signaleren van kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe kennis en toepassingsgebieden of voor nieuwe diensten. Hiernaar handelen en daarbij verantwoorde risico's durven nemen.

Gedragsindicatoren
Toetsvragen
Ontwikkeltips