Competentie: Plannen en organiseren

Competentiecluster: Realiseren en Evalueren


Plannen en organiseren

Omschrijving
Overzien van werkzaamheden; doelen en prioriteiten stellen. Activiteiten, tijd en middelen plannen.

Gedragsindicatoren
Toetsvragen
Ontwikkeltips