Functiebeschrijving

Functiefamilie
Functies per Functiefamilie, met aantal medewerkers
Doel
Vervaardigen en bewerken van (audio)visuele opnamen, afbeeldingen en/of documenten, dan wel in bedrijf stellen en houden van audiovisuele en communicatie-installaties, alsmede terzake adviseren van opdrachtgevers, teneinde een optimale (audio)visuele ondersteuning en/of documenten te bieden ten behoeve van onderwijs, wetenschappelijke publicaties, public relations en/of voorlichting.
Resultaatgebieden
Kernactiviteit
Adviseren van (wetenschappelijk) personeel en opdrachtgevers over de mogelijkheden en toepassing van (audio)visuele producten en communicatie ten behoeve van onderwijs-, onderzoeks- en voorlichtingsdoelstellingen

Kader
Vastgesteld beleid

Resultaat
Bevordering van een juiste keuze in toepassing dan wel aanschaf op het gebied van (audio)visuele producten, documenten en communicatie

Activiteit
 • Volgen van ontwikkelingen in het vakgebied
 • Geven van adviezen en informatie over hulpmiddelen, materialen, programmatuur, huisstijl, methoden en vaktechnische mogelijkheden
 • Adviseren over mogelijke aanschaf en eventueel doorverwijzen
 • Verzamelen, bewerken en toegankelijk maken van kennis op specifieke expertisegebieden
Kernactiviteit
Zorgen voor het onderhoud en juist gebruik van hulpmiddelen en apparatuur

Kader
Onderhouds- en gebruiksvoorschriften en afspraken over vervangingstermijnen en budget

Resultaat
Optimale beschikbaarheid en functioneren van de apparatuur en hulpmiddelen

Activiteit
 • Onderhouden en repareren van apparatuur eventueel door inschakeling van derden
 • Bijhouden van onderhouds- en reparatiegegevens
 • Afstemmen van gebruik en onderhoud met gebruikers en leveranciers
Kernactiviteit
Monitoren, bewaken en analyseren van de werking en functionaliteit van ICT-producten, alsmede uitvoeren van de nodige preventieve en correctieve maatregelen

Kader
Gestelde eisen en normen Procedures en/of werkinstructies

Resultaat
Optimaal functionerende ICT-producten

Activiteit
 • Diagnosticeren en analyseren van problemen in het functioneren van ICT-producten
 • Opstellen van voorstellen voor wijzigingen in ICT-producten
 • Ontwerpen en realiseren van structurele aanpassingen in ICT-producten
 • Uitvoeren van wijzigingen, onderhoudsprocedures en productieschema’s
 • Testen van de wijzigingen naar aanleiding van bijgestelde eisen
Kernactiviteit
Inzetten van (gespecialiseerde) hulpmiddelen, materialen, programmatuur, methoden en technieken

Kader
Gebruikersvraag

Resultaat
Optimale ondersteuning en serviceverlening bij de gewenste toepassing

Activiteit
 • Afstemmen van de vraagstelling met de gebruikers/toepassers
 • Installeren en testen van apparatuur, hulpmiddelen en creëren van opstellingen
 • Toezicht houden op gebruik van apparatuur en hulpmiddelen
 • Verzorgen van theatertechniek in speciale ruimten
 • Verzorgen van live videoconferenties
Kernactiviteit
Vervaardigen van (audio)visuele producten en documenten

Kader
Goedgekeurd concept en/of productieplan, dan wel aanwijzingen

Resultaat
Gewenste opnamen, afbeeldingen of documenten

Activiteit
 • Positioneren van objecten
 • Creëren van een passende omgeving
 • Ver- en bewerken van diverse tekst en beeldelementen in gedigitaliseerde vorm
 • Toepassen van hulpmiddelen, materialen, programmatuur, methoden en/of technieken
 • Terugkoppelen van commentaar een tussentijdse resultaten aan de opdrachtgever
 • Doen van voorstellen ten behoeve van visualisatie
 • Ontwerpen van grafische visualisaties, (medische) illustraties, teksten, schema’s, grafieken, etc.
 • Verrichten van desk top publishing- en vormgevingswerkzaamheden ten behoeve van grafische visualisaties, etc.
Kernactiviteit
Verhuren en verkopen van apparatuur

Kader
Afspraken ten aanzien van inkoop en verkoop en afschrijvingstermijnen

Resultaat
Optimale serviceverlening, verhuur en verkoop van nieuwe en verouderde apparatuur tegen optimale prijzen

Activiteit
 • Bewaken van afschrijvingstermijnen en functionaliteiten van hulpmiddelen en apparatuur
 • Beoordelen van nieuwe functionaliteiten in de markt die aansluiten op de gebruikersbehoeften
 • Maken van offertes en zorgdragen voor de verkoop
 • Verkopen en verhuren/leasen van nieuwe en gebruikte media- en communicatiemiddelen aan onder andere faculteiten, diensten en onderzoeksscholen
 • (Eventueel) zorgdragen voor installatie van verkochte apparatuur/systemen en instructie aan opdrachtgever
Kernactiviteit
Afstemmen van de vraagstelling met de opdrachtgever

Kader
Wensen en eisen van de opdrachtgever

Resultaat
Inzicht bij de opdrachtgever in het te verwachten resultaat, de materiaalkeuze, planning en eventuele kosten

Activiteit
 • Vaststellen van uitgangspunten (doel, doelgroep en context)
 • Selecteren van de te gebruiken technieken, materialen, apparatuur en programmatuur
 • Vaststellen van randvoorwaarden (budget, tijd, technische beperkingen, etc.)
 • Aanschaffen dan wel inhuren van materialen en apparatuur, dan wel adviseren van de opdrachtgever over eventuele inhuur van derden
Competenties
Omschrijving
Komen met nieuwe of originele ideeën, gezichtspunten of oplossingen.

Gedragsindicatoren
 • Associeert gemakkelijk, legt snel verbanden.
 • Combineert eigen ideeën en die van anderen tot nieuwe oplossingen.
 • Komt met ideeën die wezenlijk anders zijn dan tot nu toe door anderen bedacht.
 • Ziet nieuwe toepassingsmogelijkheden voor bestaande instrumenten.
 • Doorbreekt bestaande denkkaders.
 • Experimenteert met mogelijkheden, probeert andere aanpakken uit.
Toetsvragen
 • Heb je recent te maken gehad met een probleem waarvoor gangbare oplossingen niet 'werkten'? Wat heb je toen ondernomen?
 • Is er in de organisatie waarin je nu werkt een verandering tot stand gekomen, die volgens je collega's voornamelijk is gerealiseerd door inventiviteit van jouw kant? Kun je daar een voorbeeld van geven?
 • Een belangrijke voorwaarde voor succesvol ondernemen blijkt innovatief denken te zijn. Welk soort vernieuwingen zijn volgens jou in de nabije toekomst wenselijk voor de continuïteit van jouw organisatieonderdeel?
 • Welke bruikbare ideeën heb je zelf in de afgelopen periode in je werk ingebracht?
 • Meestal ontstaan goede ideeën in een kleine groep gelijkgestemden en niet in het hoofd van een persoon. Heb je zo'n proces wel eens meegemaakt? Wat was jouw inbreng in dat proces?
 • Welke onderzoeksactiviteiten heb je tot nu toe gedaan? Kun je aangeven welke vernieuwingen hieruit zijn voortgekomen?
Ontwikkeltips
 • Vraag naar en lees over innovatieve ontwikkelingen, experimenten en vorm hier je mening over. Houd nieuwe ontwikkelingen en trends bij.
 • Heb oog voor innovatieve oplossingen of creatieve aanpakken in je eigen organisatieonderdeel.
 • Volg niet de gemakkelijkste weg, maar ga na of er alternatieve wegen zijn om tot een oplossing te komen
 • Richt je op nieuwe oplossingen of alternatieven voor bepaalde problemen of gang van zaken. Dit in tegenstelling tot verbeteren van bestaande procedures.
 • Ga eens met een paar collega's brainstormen om oplossingsrichtingen voor een probleem te bedenken.
 • Doe een onderzoek naar creatieve oplossingen voor een bepaald probleem.
 • Check bij jezelf of je nog nieuwe ideeën hebt geïmplementeerd, wat en hoe.
 • Probeer tijdens bijeenkomsten in te gaan op voorstellen voor nieuwe manieren om iets aan te pakken.
 • Vraag naar en lees over innovatieve ontwikkelingen, experimenten en vorm hier je mening over. Houd nieuwe ontwikkelingen en trends bij.
 • Heb oog voor innovatieve oplossingen of creatieve aanpakken in je eigen organisatieonderdeel.
 • Volg niet de gemakkelijkste weg, maar ga na of er alternatieve wegen zijn om tot een oplossing te komen
 • Richt je op nieuwe oplossingen of alternatieven voor bepaalde problemen of gang van zaken. Dit in tegenstelling tot verbeteren van bestaande procedures.
 • Ga eens met een paar collega's brainstormen om oplossingsrichtingen voor een probleem te bedenken.
 • Doe een onderzoek naar creatieve oplossingen voor een bepaald probleem.
 • Check bij jezelf of je nog nieuwe ideeën hebt geïmplementeerd, wat en hoe.
 • Probeer tijdens bijeenkomsten in te gaan op voorstellen voor nieuwe manieren om iets aan te pakken.
Omschrijving
Precies, zorgvuldig en foutloos uitvoeren van werkzaamheden.

Gedragsindicatoren
 • Is nauwkeurig in de afwerking van taken en producten.
 • Controleert het eigen werk op fouten.
 • Werkt volgens afgesproken procedures en richtlijnen.
 • Verricht gedurende lange tijd werkzaamheden zonder fouten te maken.
 • Ziet zaken waar anderen overheen kijken.
 • Levert foutloos werk af.
Toetsvragen
 • Hoe organiseer je je werk? Hoe voorkom je dat je dingen over het hoofd ziet?
 • Vinden collega's je nauwkeurig? Waarom wel/niet?
 • Iedereen maakt wel eens fouten. Hoe kom jij erachter dat je iets fout hebt gedaan? Geef eens een voorbeeld?
 • Wat vind jij slordig? Wat doe je als een collega slordig werk aanlevert?
 • Krijg je weleens complimenten van collega's of klanten over de kwaliteit van je werk?
 • Wat voor soort complimenten?
 • Hoe controleer je jezelf op fouten?
Ontwikkeltips
 • Ruim tijd in om je werkzaamheden te plannen en te controleren.
 • Orden je werkzaamheden, maak ze een voor een af. Zorg ervoor dat je overzicht hebt en laat je niet afleiden.
 • Bedenk een logische ordening voor zaken die zijn afgewerkt en zaken die je nog onderhanden hebt. Bespreek deze met je leidinggevende.
 • Gebruik standaard de beschikbare middelen om nauwkeurig te werken, zoals: spellingscontrole, mappen in je computer.
 • Vraag een collega die heel precies is, om een door jouw gemaakt document te controleren en bespreek de uitkomst.
 • Let op details in documenten, zoals juiste datum, voetnoot etc.
 • Kies een archiveringssysteem dat bij je past en gebruik het consequent!
 • Ruim tijd in om je werkzaamheden te plannen en te controleren.
 • Orden je werkzaamheden, maak ze een voor een af. Zorg ervoor dat je overzicht hebt en laat je niet afleiden.
 • Bedenk een logische ordening voor zaken die zijn afgewerkt en zaken die je nog onderhanden hebt. Bespreek deze met je leidinggevende.
 • Gebruik standaard de beschikbare middelen om nauwkeurig te werken, zoals: spellingscontrole, mappen in je computer.
 • Vraag een collega die heel precies is, om een door jouw gemaakt document te controleren en bespreek de uitkomst.
 • Let op details in documenten, zoals juiste datum, voetnoot etc.
 • Kies een archiveringssysteem dat bij je past en gebruik het consequent!
Omschrijving
Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat met andere personen of groepen, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is.

Gedragsindicatoren
 • Deelt informatie en ervaringen met anderen.
 • Biedt hulp aan wanneer collega's daar behoefte aan hebben.
 • Levert bijdragen, ideeën of voorstellen gericht op groepsresultaten.
 • Reageert actief en op constructieve wijze op ideeën van anderen.
 • Past zich aan de groep aan als het erom gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen.
 • Overbrugt tegenstellingen en verschillende zienswijzen tussen personen.
Toetsvragen
 • Heb je wel eens gefunctioneerd in een team of groep met een gezamenlijke opdracht? Wat was jouw rol in deze opdracht?
 • Kun je een situatie herinneren waarbij jij je niet hebt kunnen verenigen met de werkwijze van het team? Wat heb je toen gedaan?
 • Is het wel eens voorgekomen dat er verschillende visies speelden over een bepaald onderwerp? Hoe stelde jij je daarbij op?
 • Hoe beleef je de huidige manier van samenwerken met mensen in jouw organisatie of afdeling? Hebben zich daarbij wel eens problemen voorgedaan?
 • Ben je wel eens geconfronteerd met werkzaamheden die niet je persoonlijke belangstelling hadden? Was het moeilijk voor je om dat naast je normale werk uit te doen?
 • Ben je wel eens in de situatie geweest dat een team uit elkaar viel, omdat men niet met elkaar kon werken? Wat was je rol daarin?
 • Werk je op dit moment samen met collega's? Doen zich wel eens conflicten voor in die groep en hoe ga je daarmee om?
 • Hoe stel je je op in vergaderingen? Geef daar eens een voorbeeld van.
Ontwikkeltips
 • Help ongevraagd collega's van andere afdelingen of organisatieonderdelen.
 • Laat anderen delen in je kennis.
 • Luister naar anderen en bouw voort op hun voorstellen of ideeën. Denk mee.
 • Maak, indien aanwezig, samenwerkingsproblemen bespreekbaar. Doe dit met respect voor alle betrokkenen. Ga samen na waar de oorzaken liggen en hoe de samenwerking verbeterd kan worden.
 • Inventariseer bij een discussiepunt in de groep de verschillende meningen en laat de groep op democratische wijze tot een oordeel komen. Probeer dus te voorkomen dat je jouw mening oplegt aan de groep.
 • Overleg regelmatig met andere teams en/ of organisatieonderdelen. Ga na waar de meerwaarde van samenwerking zit. Doe dat zowel op formele als informele bijeenkomsten.
 • Stel vast met wie je de samenwerking goed vindt verlopen. Geef complimenten aan de betrokkenen.
 • Betrek anderen actief in een gesprek.
 • Help ongevraagd collega's van andere afdelingen of organisatieonderdelen.
 • Laat anderen delen in je kennis.
 • Luister naar anderen en bouw voort op hun voorstellen of ideeën. Denk mee.
 • Maak, indien aanwezig, samenwerkingsproblemen bespreekbaar. Doe dit met respect voor alle betrokkenen. Ga samen na waar de oorzaken liggen en hoe de samenwerking verbeterd kan worden.
 • Inventariseer bij een discussiepunt in de groep de verschillende meningen en laat de groep op democratische wijze tot een oordeel komen. Probeer dus te voorkomen dat je jouw mening oplegt aan de groep.
 • Overleg regelmatig met andere teams en/ of organisatieonderdelen. Ga na waar de meerwaarde van samenwerking zit. Doe dat zowel op formele als informele bijeenkomsten.
 • Stel vast met wie je de samenwerking goed vindt verlopen. Geef complimenten aan de betrokkenen.
 • Betrek anderen actief in een gesprek.
Omschrijving
Wensen en behoeften van klanten herkennen en hiervan blijk geven in het handelen.

Gedragsindicatoren
 • Stelt zich dienstverlenend op.
 • Biedt ongevraagd extra service.
 • Vraagt door tot een compleet beeld ontstaat van de wensen van de klant.
 • Komt met voorstellen die inspelen op de belangen van of ontwikkelingen bij de klant (levert maatwerk).
 • Vertaalt mogelijkheden van producten of diensten in voordelen voor de klant.
 • Gaat na of aan de wensen van de klant is voldaan.
Toetsvragen
 • Heb je wel eens extra inspanningen moeten leveren om een klant tevreden te stellen?
 • Welke eigenschappen zijn volgens jou belangrijk om goed met klanten om te kunnen gaan? Kun je een situatie beschrijven waarin je deze eigenschappen hebt gebruikt? Wanneer werkte dit wel/niet?
 • Beschrijf de laatste keer dat je te maken kreeg met een lastige klant? Hoe ben je daar mee om gegaan?
 • Wat was een kritieke situatie voor u met een klant? Beschrijf die eens.
Ontwikkeltips
 • Stel je op de hoogte van de belangen, wensen en behoeften van je klanten. Hoe meer achtergronden je kent, des te gemakkelijker kun je anticiperen op wensen en behoeften. Stel voldoende vragen.
 • Vraag naar de doelstellingen van je klanten. Weet welke kenmerken van je product of dienst de klant het belangrijkst vindt. Weet wat je klanten van de producten en diensten vinden.
 • Stel jezelf op de hoogte van de diensten en producten die de organisatie te bieden heeft. Geef eens in vijf zinnen aan wat je belangrijkste diensten/producten zijn.
 • Neem een collega mee naar een gesprek met een klant om zo beter in te kunnen gaan op de klantvraag. Spreek vooraf een rolverdeling af.
 • Bedenk, samen met anderen, hoe de service voor klanten verbeterd kan worden. Stel vast wat de kosten en baten zijn van de verschillende voorstellen. Voer vervolgens alleen die verbeteracties door waarvan de baten veel groter zijn dan de kosten.
 • Zorg ervoor dat je goed afstemt met andere teams en organisatieonderdelen, Spreek met elkaar af dat klanten naar de juiste persoon binnen de organisatie doorverwezen worden.
 • Bespreek geleverde diensten of producten met klanten na en bedenk zonodig verbeterpunten.
 • Houd een tevredenheidonderzoek voor de activiteiten die je uitvoert voor klanten.
 • Wees duidelijk over wat je voor klanten kunt betekenen, leg dit eventueel schriftelijk vast en houd je daaraan.
 • Stel je op de hoogte van de belangen, wensen en behoeften van je klanten. Hoe meer achtergronden je kent, des te gemakkelijker kun je anticiperen op wensen en behoeften. Stel voldoende vragen.
 • Vraag naar de doelstellingen van je klanten. Weet welke kenmerken van je product of dienst de klant het belangrijkst vindt. Weet wat je klanten van de producten en diensten vinden.
 • Stel jezelf op de hoogte van de diensten en producten die de organisatie te bieden heeft. Geef eens in vijf zinnen aan wat je belangrijkste diensten/producten zijn.
 • Neem een collega mee naar een gesprek met een klant om zo beter in te kunnen gaan op de klantvraag. Spreek vooraf een rolverdeling af.
 • Bedenk, samen met anderen, hoe de service voor klanten verbeterd kan worden. Stel vast wat de kosten en baten zijn van de verschillende voorstellen. Voer vervolgens alleen die verbeteracties door waarvan de baten veel groter zijn dan de kosten.
 • Zorg ervoor dat je goed afstemt met andere teams en organisatieonderdelen, Spreek met elkaar af dat klanten naar de juiste persoon binnen de organisatie doorverwezen worden.
 • Bespreek geleverde diensten of producten met klanten na en bedenk zonodig verbeterpunten.
 • Houd een tevredenheidonderzoek voor de activiteiten die je uitvoert voor klanten.
 • Wees duidelijk over wat je voor klanten kunt betekenen, leg dit eventueel schriftelijk vast en houd je daaraan.
Niveaus
NiveauSchaal
17