Functiebeschrijving

Functiefamilie
Functies per Functiefamilie, met aantal medewerkers
Doel
Benaderen van en onderhandelen met potentiële opdrachtgevers over onderzoeksprojecten, uitgaande van de strategie van de instelling en de doelen van de faculteit, teneinde de gewenste omzet te realiseren, zodanig dat de marktpositie van de faculteit wordt versterkt of gehandhaafd.
Resultaatgebieden
Kernactiviteit
Verwerven van nieuwe of aanvullende (inter)nationale onderzoeksprojecten, samenwerkingscontracten en/of investeerders, zodanig dat voldoende werk voor de faculteit of capaciteitsgroep wordt gerealiseerd.

Kader


Resultaat


Activiteit
Kernactiviteit
Vertalen van het faculteitsplan en capaciteitsgroepsplan naar een operationeel acquisitieplan teneinde klanten , doelgroepen of markten gericht te benaderen, alsmede synergie tussen marketingactiviteiten te verkrijgen.

Kader


Resultaat


Activiteit
Kernactiviteit
Doen van beleidsvoorstellen over marktontwikkelingen en marktkansen, teneinde bij te dragen aan het faculteitsplan en capaciteitsgroepsplan

Kader


Resultaat


Activiteit
Kernactiviteit
Draagt zorg voor adequate managementinformatie inzake omzet- en investeringsgegevens, potentiële en huidige klantbezoeken teneinde inzicht te verkrijgen en sturing te kunnen uitoefenen in de commerciële investeringen

Kader


Resultaat


Activiteit
Kernactiviteit
Zorgdragen voor de herkenbaarheid van producten en diensten door beschikbaarheid van commercieel materiaal, zodat de acquisitie inspanningen ondersteund worden

Kader


Resultaat


Activiteit
Kernactiviteit
Zorgdragen voor adequate voorziening van betrouwbare marktgegevens en concurrentie informatie om zo goed inzicht in de markt en concurrentie te verkrijgen en beslissingen ten aanzien van markten, producten en positionering te onderbouwen.

Kader


Resultaat


Activiteit
Kernactiviteit
Opbouwen en onderhouden van een effectief (inter)nationaal relatienetwerk, teneinde de gewenste naamsbekendheid en marktpositie te verwerven

Kader


Resultaat


Activiteit
Competenties
Niveaus
NiveauSchaal
113